Skip to Main Content

Homes and Community Renewal

Rent Administration Home Page

About Us

Rent Registration

Online Services

Forms

Public Hearings

Fact Sheets & Other Publications

Paj Enfòmasyon

Paj enfòmasyon  sa yo dekri eleman prensipal ki nan  Kontwòl Lwaye ak Estabilizasyon Lwaye nan  Nou  Yòk Siti  avèk an deyò  Nou Yòk Siti. Si ou beswen plis detay sou sijé sa yo, ou ka rele, ekri, oswa ale nan biwo minisipalite DHCR yo  oswa biwo distrik DHCR yo.

Please note that the address for the Bronx Borough Rent Office, that appears in the  translated Fact Sheets below, will be updated in the future to the office’s new location:

Bronx Borough Rent Office
1 Fordham Plaza - 4th Floor
Bronx, NY 10458