Skip to Main Content

Homes and Community Renewal

Paj Enfòmasyon

Paj enfòmasyon  sa yo dekri eleman prensipal ki nan  Kontwòl Lwaye ak Estabilizasyon Lwaye nan  Nou  Yòk Siti  avèk an deyò  Nou Yòk Siti. Si ou beswen plis detay sou sijé sa yo, ou ka rele, ekri, oswa ale nan biwo minisipalite DHCR yo  oswa biwo distrik DHCR yo.